Edičné stredisko a predajňa literatúry

Personálne obsadenie

Vedúca ESAP: Ing. Mária Dolná
tel. číslo: +421 905 724 832, kl. 4832

Bc. Ivana Báštiová
tel. číslo: +421 917 918 359, kl. 2203

Mgr. Marta Novysedláková
tel. číslo: +421 915 992 808, kl. 1282

Eva Takáčová
tel. číslo: +421 917 641 886, kl. 2291