Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: prof. MVDr. Ján Danko, PhD.

Ústav anatómie

Vedúci ústavu: prof. MVDr. Ján Danko, PhD.

Učitelia:
Doc. MVDr. Elena Marettová, PhD.
Doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD.
MVDr. Dávid Maženský, PhD.
MVDr. Lenka Krešáková, PhD.
MVDr. Jana Teleky

Veda: 
Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.
MVDr. Marcela Maloveská, PhD.
Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.

Sekretariát:
Mgr. Mária Cifruľáková

THP:
Mária Váradyová
Marianna Šauličová
Daniela Vargová

R:
Anna Janošiková
Rudolf Tabačko

Ústav histológie a embryológie

Vedúca ústavu: prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.

Učitelia:
Doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
Doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD.
MVDr. Igor Šulla, PhD.

Interná doktorandka:
MVDr. Veronika Šimaiová

THP:   
Zlaťa Buričová
Gabriela Pancuráková
Ing. Lucia Takáčová

R:
Anna Matejová

Emeritní profesori:
prof. MVDr. Milan Maretta, DrSc.
prof. MVDr. Martin Zibrín, PhD.
 

Ústav fyziológie

Vedúca ústavu: MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.

Učitelia:
MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.
MVDr. Silvia Ondrašovičová , PhD.
MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.

Veda:
MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.

THP:
MVDr. Katarína Klapáčová, PhD.
Ing. Mária Kozáčková
RNDr. Jana Kaľatová

Emeritný profesor:
Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.