Univerzitná lekáreň

Charakteristika pracoviska

Univerzitná lekáreň je samostatným pracoviskom univerzity, ktoré spolupracuje s klinikami a katedrami UVLF v Košiciach, je zároveň verejným zdravotníckym zariadením, zameraným na komplexné poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre ľudí, sortiment lekárne zahŕňa humánne aj veterinárne lieky.