Univerzitná lekáreň

Personálne obsadenie

Vedúci lekárne: Mgr. Michal Fehér

Magistra: Mgr.Lucia Orosova
Sanitárka: Dana Gonová