Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Študijné predmety

Študijný program Farmácia:

Povinné predmety
Ekonomika a manažment pre farmaceutov: 6. semester
Právo a etika pre farmaceutov: 6. semester
Lekárenská prax (1-mesačná): 5. alebo 6. semester
Lekárenstvo: 7. semester
Sociálna farmácia: 8. semester
Lekárenská prax (5-mesačná): 9. semester

Povinne voliteľné predmety

Dejiny farmácie: 1. semester
Potravinové doplnky (nutraceutiká): 8. semester
Farmaceutická informatika: 8. semester