Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Kontakty

PharmDr. Monika Fedorová +421917171068 / kl. 2094 monika.fedorova@uvlf.sk
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.   jozef.kolar@uvlf.sk
PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MBA, MSc. +421903752210 martin.visnansky@uvlf.sk
RNDr. Anton Bartunek +421903905885 anton.bartunek@uvlf.sk
Mgr. Radoslav Suchovič +421915984013 / kl. 1211 radoslav.suchovic@uvlf.sk
Jana Brandis +421917218031 / kl. 1169 jana.brandis@uvlf.sk