Pracovisko analýzy DNA

Študijné predmety

Študijný program Všeobecné veterinárke lekárstvo:
Základy génového inžinierstva

Študijný program Hygiena potravín:
Základy génového inžinierstva
Molekulová mikrobiológia v potravinách

Študijný program Farmácia:
Farmaceutická biotechnológia

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín:
Základy génového inžinierstva

Štúdium v anglickom jazyku:
Basic of genetics engineering