Klinika koní

Študijné predmety

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo

Študijné predmety
- Vnútorné choroby koní
- Pôrodníctvo a gynekológia
- Andrológia a umelá inseminácia
Voliteľné predmety
- Základy podkúvačstva
Výberové predmety
- Výcvik a rehabilitácia koní

Študijný program Hygiena potravín

Študijné predmety
- Vnútorné choroby koní
Voliteľné predmety
- Základy podkúvačstva
Výberové predmety
- Výcvik a rehabilitácia koní

Študijný program Kynológ

Študijné predmety
- Reprodukcia psov a odchov šteniat
Výberové predmety
- Jazdectvo