Klinika malých zvierat

Personálne obsadenie

Prednostka kliniky: Prof.MVDr.Alexandra Trbolová,PhD.

Oddelenie chirurgie, ortopedie, röntgenológie a reprodukcie:

vedúci: Prof.MVDr.Alexandra Trbolová,PhD.

Učitelia:
Prof.MVDr.Valent Ledecký,CSc.
Doc.MVDr.Igor Capík,PhD.
MVDr.Mária Figurová,PhD.
MVDr.Marián Hluchý,PhD.
MVDr.Slavomír Horňák,PhD.
MVDr.Martin Kožár,PhD.
MVDr.Mária Kuricová,PhD.
MVDr.Tomáš Lipták,PhD.
MVDr.Ľubica Horňáková


THP:
Adriana Pešková
Alena Sabolová

Vet. technik:
Bc.Petra Gregová - zastupuje MVDr. Renáta Tureková
Denisa Szabová

Odborné laboratórne práce:
Zuzana Jacková
Eva Vilimová

Sanitár:
Martin Florián

Ošetrovatelia zvierat:
Michaela Jusková
František Pancák
Ondrej Širilla

Pomocné laboratórne práce:
Iveta Daduľáková
Lucia Lazurová

Oddelenie vnútorných chorôb:

Vedúca: MVDr. Tatiana Weissová, PhD.

Učitelia:
MVDr. Darina Baranová, PhD.
MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.
MVDr. Jana Gálová, PhD.
MVDr. Aladár Maďari, PhD.
MVDr. Martina Karasová
MVDr. Lucia Novotná Jurkuláková, PhD.
MVDr. Branislav Lukáč

Veda:
MVDr. Zuzana Drahovská, PhD.

THP:
Ing. Edita Chandogová
Bc. Ľubica Zemková MD, zastupuje Bc. Renáta Mitrová
Bc. Denisa Lardelli

R:
Štefan Lukáč
Anna Košárová
Ladislav Šulík