Študentské domovy

Charakteristika pracoviska

Študentský domov ako účelové zariadenie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach bolo zriadené k zabezpečeniu poskytovania ubytovania najmä pre poslucháčov UVL v Košiciach. Toto zariadenie má za cieľ poskytovať čo najkvalitnejšie ubytovanie jednotlivým študentom, čím by sa pre nich vytvorili optimálne podmienky k štúdiu a v nemalej miere tiež k rozvoju spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia.

Študentský domov pozostáva z dvoch objektov, a to ŠD 1 a ŠD 2. V týchto budovách je pre študentov zriadených 405 izieb, pričom ich ubytovacia kapacita je 830 lôžok, ktoré sú v prevažnej časti roku plne obsadené (okrem letných mesiacov júl a august).

V uvedenom období (júl a august) sme schopní zabezpečiť ubytovanie aj veľkých skupín hostí. Mesto Košice aj jeho blízke okolie je známe svojou bohatou históriou ale aj veľkým množstvom kultúrnych pamiatok. Využite preto našu ponuku na ubytovanie s možnosťou stravovania v našom zariadení. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Či už patríte k našim klientom, alebo o tom ešte len uvažujete o využití našich služieb, ponúkame Vám informácie, ktoré Vám uľahčia spoluprácu s nami. Vedenie Študentského domova Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa nachádza v areáli Študentského domova na adrese: ul. Cesta pod Hradovou č. 11, 040 01 Košice I