Oznamy študentom

Kickresume EDU

V Kickresume pomáhame mladým ľuďom s hľadaním si práce. Môžu si u nás vytvoriť životopis, motivačný list alebo osobnú webstránku v zaujímavom dizajne. Vytvorili sme tiež desiatky vzorov životopisov a kariérne centrum, ktoré ich naučia napísať si životopis správne. Do dnešného dňa sme pomohli už viac ako 300 000 ľuďom po celom svete.

Pred par týždňami sme spustili nový projekt pre univerzity—Kickresume EDU. Študenti a univerzity tak dostanú všetky funkcie našej inak platenej aplikácie zadarmo.

Súťaž pre študentov ŠP VVL a HP

SAVLMZ VetDraft 2017

Súťaž pre študentov veterinárnej medicíny

PROPOZÍCIE

Miesto a čas konania
Súťaž bude nasledovať po Veterinárnom študentskom kongrese 27.10.2017 v rámci predkongresového dňa Novej Veterinárie v priestoroch Agroinštitútu v Nitre.

Cieľ
Cieľom je preveriť praktické a teoretické znalosti študentov a schopnosť uplatniť tieto vedomosti v praxi.

Stránky