Oznamy študentom

Voľby do Akademického senátu UVLF v Košiciach

predseda Akademického senátu UVLF v Košiciach vypísal voľby členov Akademického senátu UVLF v Košiciach pre nasledujúce funkčné obdobie (2014 - 2018), ktoré sa uskutočnia dňa 29. 4. 2014 (poslucháreň Pavilón morfologických disciplín, 8.00 - 16.00 hod.). Na základe vnútorného predpisu UVLF v Košiciach č. 5 (Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie) boli vypracované zoznamy študentov všetkých študijných programov dennej formy štúdia v slovenskom jazyku.

Stránky