Oznamy študentom

Národný rozvojový projekt AZU

Kam smerujú naše kroky? Vieme si položiť odpoveď na túto úplne jednoduchú otázku? Väčšina ľudí by povedala, že vie a pri ďalšej otázke o ich vymenovaní by bola v rozpakoch.

Národný rozvojový projekt AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech sa v tomto semesteri rozhodla zamerať na spoznávanie vlastných možností, sebarozvoj a zefektívnenie praktických činností.

Poznáme seba natoľko, aby sme mohli povedať -  stačilo?

Pozvánka na seminár pre študentov VVL, HP, Farmácia

Dňa 10.04.2013 o 15.00 hod. sa uskutoční v študovni ÚVIK UVLF (2. poschodie)

informačný seminár študentov študijných programov VVL, HP a Farmácie, ktorí boli schválení Komisiou pre mobilitu učiteľov a študentov na výmenný program ERASMUS v akademickom roku 2013/2014.

Zároveň pozývame náhradníkov, záujemcov o výmenné pobyty programu Celoživotného vzdelávania ERASMUS.

Stránky