Oznamy študentom

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na šk. rok 2016 - 2017

Vážení študenti,

Fulbrightova Komisia v SR ponúka Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2016 - 2017.

Štipendium je určené študentom, ktorí majú záujem o výskumný alebo študijný pobyt (Visiting Student Researcher/ Master´s degree) na americkej univerzite v dĺžke 9 mesiacov. Uchádzači musia mať k dátumu odovzdania prihlášky ukončené magisterské vzdelanie.

Stránky