Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov

Študijné predmety

Študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, farmácia, kynológia, bezpečnosť krmív a potravín a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

Ústav jazykov

Latinská terminológia
Jazyk anglický / nemecký

Štúdium v anglickom jazyku

Latin terminology
Slovak language

Ústav telesnej výchovy

Volejbal, futbal, basketbal, florbal, aerobik, kanoistika, turistika, kondičné posilňovanie, stolný tenis, cvičenia na kardio-trenažéroch

Štúdium v anglickom jazyku

Football
Basketball
Volleyball
Tae bo
Bedminton
Sebaobrana