Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov

Personálne obsadenie

vedúca katedry: PhDr. Valéria Bartková

Ústav jazykov: 

vedúca ústavu: PhDr. Valéria Bartková

Učitelia:
Mgr. Oľga Dvorská
Mgr. Andrea Eibenová
Mgr. Monika Petrillová
Mgr. Katarína Straková (MD) - zastupuje Mgr. Adriena Baranová
Mgr. Martin Zborovjan, PhD.

THP:
Mária Borovská

R:
Emília Jergová

Ústav telesnej výchovy

Vedúci ústavu: PaeDr. Anton Čižmárik

Učitelia: 
PaeDr. Beáta Gajdošová

R:
Ondrej Klein
Iveta Vargová