Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav jazykov

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti je záujem pedagógov ústavu jazykov orientovaný na štúdium a výskum cudzojazyčnej terminológie v nadväznosti na výučbu odborného jazyka a jeho špecifiká.

Značná pozornosť pedagógov je venovaná problematike metodiky výučby cudzích jazykov na nefilologických fakultách.

Podľa možností a potrieb vedúcich projektov a grantov sa pedagógovia zapájajú do projektov a grantov na našej univerzite a ostatných univerzít v meste (UPJŠ, TU), ako aj iných inštitúcií zaoberajúcich sa výučbou cudzích jazykov.

Pedagógovia ÚJ spolupracovali v nasledujúcich projektoch:

Rámcové curriculum pre výučbu jazyka nemeckého na univerzitách nefilologického zamerania v ČR, SR a Poľsku“ – 1997 – 2000 – Mgr. Smerigová
DECEVEL“ – realizácia kurzov JA v európskej veterinárskej legislatíve (máj-jún 2000) – Mgr. Dvorská, Mgr. Eibenová, Mgr. Kamenská

Ústav telesnej výchovy

1. Sledovanie základných somatických parametrov u študentov 1. ročníkov UVLF v rokoch 2000-2004. PaedDr. Čižmárik Anton, Mgr. Wienerová Erika
2. Zmeny pulzovej frekvencie pri kruhovom posilňovaní, 2002, PaedDr. Čižmárik Anton

Metodické materiály:

Koordinačné schopnosti vo vodnom slalome, 2004, seminár trénerov kanoistiky, PaedDr. Čižmárik Anton
Využitie strečingu v celoročnej príprave kanoistov, 2005. seminár trénerov kanoistiky, PaedDr. Čižmárik Anton
Analýza stavu žiackej základne vo vodnom slalome, 2005, seminár trénerov kanoistiky, PaedDr. Čižmárik Anton
Legálne stimulátory výkonu, 2006, seminár trénerov kanoistiky. PaedDr. Čižmárik Anton
Testovanie mládeže vo vodnom slalome, 2007, seminár trénerov kanoistiky, PaedDr. Čižmárik Anton