Aktuality

Oznam ÚVIK

OZNAM

ÚVIK oznamuje svojim používateľom zmenu otváracích hodín v období prázdnin nasledovne:

POŽIČOVŇA
Od: 11.7.2016 - 19.8.2016 bude požičovňa  Z A T V O R E N Á !
Od: 22.8.2016 - 31.8.2016 - otváracie hodiny denne: 8:00 - 12:00 hod.

ŠTUDOVŇA
Otváracie hodiny: 8:00 - 12:00 hod. v období od: 18.7.2016 - 2.9.2016

ART FILM FEST - program

Zverejnili sme program, vstupenky si môžete zakúpiť online už dnes!

Program 24. ročníka Art Film Festu (17. – 25. 6.2016) je publikovaný na portáli www.cinepass.sk. Až do 16. júna (vrátane) si môžete zakúpiť jednorazové vstupenky online za zvýhodnenú cenu 3,30 EUR. Počas festivalu bude cena jednorazovej vstupenky 3,90 EUR.

Porucha RTG prístroja

Klinika malých zvierat UVLF - Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie si Vám dovoľuje oznámiť, že od 19.5.2016  nie je na  pracovisku možné vykonávať rtg vyšetrenia pacientov z dôvodu poruchy na rtg prístroji.
Nefunkčný prístroj bol zaslaný na opravu do Českej republiky, doba trvania opravy nám bude oznámená po posúdení stavu prístroja.

Stanovisko SRK k Programovému vyhláseniu vlády SR

Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k Programovému vyhláseniu vlády SR prijaté na mimoriadnom zasadnutí konanom 20. 4. 2016 v Nitre

Slovenská rektorská konferencia, orgán reprezentácie vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, sa oboznámila s návrhom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a oceňuje záujem vlády SR o zvyšovanie kvality a rozvoj slovenského školstva a vedy.  

Rektorka UVLF medzi nominovanými na Slovenku roka 2016 - Aktualizované

Rektorku UVLF v Košiciach prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., nominovali na Slovenku roka

   Rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., bola nominovaná na Slovenku roka v kategórii Veda a výskum čitateľskej ankety Slovenka roka. Anketa je organizovaná týždenníkom Slovenka v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenským národným divadlom.

Výhodné balíky vstupeniek pre zamestnancov a študentov na ART FILM FEST 2016

Vážení zamestnanci a študenti univerzity!

   Začiatkom tohto leta sa Košice stanú mestom najznámejšieho filmového festivalu na Slovensku – Art Film Festu. Toto významné kultúrne podujatie má za cieľ priblížiť návštevníkom to najlepšie z domácej i medzinárodnej filmovej tvorby a podporiť záujem o kvalitnú kinematografiu.

Vyjadrenie UVLF v Košiciach k výsledkom komplexnej akreditácie

    V rámci komplexnej akreditácie bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako monofakultná univerzita  hodnotená podľa oblastí výskumu – chémia, chemická technológia a biotechnológie; vedy o živej prírode; lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy; veterinárske vedy. Dve z týchto oblastí boli hodnotené veľmi pozitívne, v ďalších dvoch nám boli vytknuté nedostatky, ktoré ovplyvnili celkový výsledok.

Stránky