Jazdecký areál

Charakteristika pracoviska

Zabezpečujeme:

 • pedagogický proces študentov UVLF v Košiciach,
 • športovú činnosť študentov, zamestnancov UVLF, ako aj detí, mládeže a dospelých z blízkeho i širokého okolia,
 • organizáciu športových, spoločenských a kultúrnych podujatí,
 • chovateľskú a poradenskú činnosť.

Jazdecký areál disponuje:

 • strategickou polohou (cca 10 min od centra mesta autom, zároveň bezprostredne hraničí s okolitými poľami, lúkami, lesmi),
 • ustajňovacou kapacitou pre 60 koní,

 • trávnatým pretekárskym kolbište s rozmermi 100 x 80 m s rozhodcovskou vežou, sociálnymi zariadeniami, budovou pre bufet a tribúnami pre cca 2000 divákov,

 • krytou jazdeckou halou s rozmermi 58 x 18 m s pieskovo-pilinovým povrchom,

 • vonkajšou pieskovou jazdiarňou s rozmermi 72 x 41 m,

 • sociálnym zázemím so šatňami, sociálnymi zariadeniami, sprchami a multifunkčnou spoločenskou miestnosťou,
 • trávnatý výbeh pre kone.