Jazdecký areál

Poskytované služby

  • ustajnenie a starostlivosť pre kone
  • poskytovanie koča so záprahom

  • prenájom koní
  • prenájom priestorov na firemné akcie (MDD, teambuilding a pod.)
  • jazdecká škola
  • nákup, predaj a výcvik koní
  • vozenie na koni
  • predaj konského hnoja
  • exkurzie a naučné vychádzky spojene s obhliadkou mini zoo a jazdením - vozením na koni (pre MŠ, ZŠ, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je táto služba bezplatná)