Jazdecký areál

História

Jazdecký areál UVLF v Košiciach bol postavený v rámci akcie ,,Z“ v 70-tych rokoch minulého storočia. Do prevádzky bol uvedený v r. 1975, kedy sa tu konali majstrovstvá ČSSR v parkúrovom skákaní. Areál bohužiaľ nikdy nebol a stále nie je dokončený. Ako jedna z mála súčasti všešportového areálu vďaka UVLF dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu.

Zásluhu na jeho výstavbe majú predovšetkým Ing. Kubašovský, vtedajší podpredseda KNV a iniciátor myšlienky František Oberle. Keďže TJ VSŽ v 80-tych rokoch od prevádzkovania tohto športového stánku upustilo, areál prevzalo mesto Košice a prevádzku v r. 1983 – 84 zabezpečoval jazdecký oddiel TJ Záhradník Košice, ktorý z finančných dôvodov zanikol. Mesto preto pripravilo nový projekt, kde sa ďalej neuvažovalo s využitím JA na športové účely. Ten mal prevziať Semenársky štátny majetok Šaca, keďže vtedy hospodáril na poľnohospodárskej pôde v okolí JA a mal ho využívať na hospodárske účely súvisiace s poľnohospodárstvom. Doslova v hodine dvanástej MVDr. Štefan Karahuta oslovil akademika J. O. Vrtiaka, vtedajšieho rektora univerzity, a s jeho súhlasom požiadal Ing. Rudolfa Schustera, vtedajšieho primátora mesta Košice, aby materiál ohľadom JA nepredložil na rokovanie. Zásluhou týchto 3 mužov sa v rokoch 1985 – 86 veterinári postupne presťahovali do terajšieho účelového zariadenia, ktoré vtedy prešlo do majetku UVLF.

Nedostavané časti areálu v dôsledku neskolaudovania do majetku UVLF neprešli, a teda ostali v majetku mesta Košice. Tieto hriechy minulosti dodnes spôsobujú problémy pri prevádzkovaní tohto strediska vzdelávania a jazdeckého športu. Neusporiadané majetkové vzťahy, umiestnenie športoviska v prvom ochrannom pásme ťažby magnezitu, fakt, že UVLF prevzala areál nedostavaný, ale aj nedostatok finančných prostriedkov, absencia osobností a nedostatok kreativity spôsobili, že tento jazdecký stánok chátral.

Paradoxne práve tieto faktory pravdepodobne zachránili túto súčasť bývalého všešportového areálu pred využitím na také účely, ako sú napr. výstavba hypermarketov či rodinných domov. Ku cti našej alma mater patrí fakt, že aj napriek zložitým finančným podmienkam dodnes dokázala zachovať pôvodný účel a udržať činnosť tohto objektu nielen pre študentov UVLF, ale aj pre obyvateľov mesta či širokého okolia Košíc.