Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Vedúci ústavu: doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.

prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.
MVDr. Ľubor Bindas, PhD.
MVDr. Lukáš Bujňák, PhD.
MVDr. Alena Hreško-Šamudovská, PhD.
MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.
MVDr. Bc. Andrej Marcin, PhD.
MVDr. Tomáš Mihok, PhD.
MVDr. Magdaléna Skalická, PhD.
RNDr. Lenka Bosáková
Závodská Erika
Mgr. Haščáková Milada
Oreničová Danka
Süčová Zuzana
Kolesár Jaroslav
Pavlovič Štefan
Polek Stanislav

Ústav chovu zvierat

Vedúci ústavu: MVDr. Zigo František, PhD.

doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc.
MVDr. Zuzana Farkašová, PhD.
MVDr. Zuzana Lacková, PhD.
MVDr. Alexander Pavľak
MVDr. Juraj Elečko, CSc.
Gabriela Kiraľvargová
Zuzana Behunová
Maria Mihoková

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Vedúci ústavu: doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.

Prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.
MVDr. Ján Čurlík, PhD.
MVDr. Peter Košuth, PhD.
MVDr. Lenka Koščová, PhD.
MVDr. Peter Supuka, PhD. (1/5 úväzok)
MVDr. Jaroslav Soroka (1/5 úväzok)
Ing. Renáta Karolová
MVDr. Adriána Iglódyová, PhD.
Katarína Lukáčová
MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.
Terézia Glittová