Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

Publikačná činnosť

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Nad P., Skalicka M.,  Korenekova B.: The effects of long-term cadmium exposure in turkeys: Accumulation and zinc prevention, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 47,(9), 2012: 1239-1243

Skalicka M. , Korenekova B., Naď P.: Concentrations of selected trace elements in organs and tissues of livestock from a polluted area, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 47,(9), 2012: 1207-1211

Naď, P., Skalická, M., Marcin, A.:  Nutritional value of alfalfa in relation  to vegetation stage and harvesting. in Folia veterinaria., 2012, roč. 56, suppl. 3, s.31-32

Marcin A. Naď P.: Concentration of carotene in alfalfa (medicago sativa)  as a function of vegetational stage. in Folia veterinaria., 2012, roč. 56, suppl. 3, s. 37-38

NAĎ P., SKALICKÁ M.,  MARCIN A.: Production efficiency and dietetic value of alfalfa in relation to growing conditions stage of vegetation, NutriNET 2013, SPU Nitra, 2013, s.108-112 

MARCIN A., NAĎ P.: Influence of plant extracts on enzymatic activites in the digestible apparatus and growth of monogastric animals, NutriNET 2013, SPU Nitra, 2013, s.84-87 

VAJDA, V.- MASKAĽOVÁ, I. – NAĎ, P. – BUJŇÁK, L. – KREMPASKÝ, Marek: Analýza kvality a nutričnej hodnoty krmív a kŕmnych dávok. Rec. Dušan Magic, Mária Demeterová 1. vyd. Košice: UVLF, 2014. 126 s.

VAJDA, V. - MASKAĽOVÁ, I. – BUJŇÁK, L.: Manipulácia a riadenie ruminálnej fermentácie. Rec. Peter Reichel, Mária Demeterová 1. vyd. Košice: UVLF, 2014. 120 s. ISBN 978-80-8077-443-1.

VAJDA, V. - MASKAĽOVÁ, I.: Metabolická transformácia živín a prevencia produkčných chorôb . Rec. Gabriel Kováč, Dušan Magic, 1. vyd. Košice: UVLF, 2014. 120 s. ISBN 978-80-8077-439-4.

Vajda V., Maskaľová I., Bujňák L.: Effect of nutrition on level of protein and energy metabolism in transition periods of dairy cows. In NutriNET 2013, SPU Nitra, p 159-162

MASKAĽOVÁ, I. - VAJDA, V. - KREMPASKÝ, M. - BUJŇÁK, L. Rumen degradability and ileal digestibility of proteins and amino acids of feedstuffs for cows. In Acta veterinaria Brno. - 2014., vol. 83, č. 3, s. 225-231.

MASKAĽOVÁ, I. - VAJDA, V. - BUJŇÁK, L. 2,6-Diaminopimelic acid as a biological marker of rumen synthesis and fermentation capacities in the transition period and early lactation of dairy cows. In Acta veterinaria Brno. - 2014, vol. 83, č. 4, s. 355-361.

MASKAĽOVÁ, I. - VAJDA, V. - LACKOVÁ, P.. Ileal digestibility of protein and amino acids of protein feedstuffs. In Folia veterinaria. 2014.  r. 58, suppl. I, s. 16-18

Maskaľová I., Vajda V. Bujňák L: Effect of protein nutrition on rumen transformation and intermediary metabolism of dairy cows. In NutriNET 2013, Nitra: p 93-96,

KREMPASKÝ, M. - MASKAĽOVÁ, I. - BUJŇÁK, L. - VAJDA, V. Ketone bodies in blood of dairy cows: Prevalence and monitoring of subclinical ketosis.    In Acta veterinaria Brno, 2014, vol. 83, č. 4, s. 411-416.

KREMPASKÝ, M. - VAJDA, V. - NAGY, M. - MASKAĽOVÁ, I. - BUJŇÁK, L. Peripartal period and prevention of ketosis. In NutriNet 2014. 1. vyd. - UVLF Košice, s. 22-26.

Krempaský M., Maskaľová I., Bujňák L., Vajda V.: Incidence and causes of ketosis in the high-producing dairy cows.  In NutriNET 2013, SPU Nitra

BUJŇÁK, L. - VAJDA, V. - MASKAĽOVÁ, I.: The influence of fermentation process on buffering capacity of ensiled ruminant feed. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, suppl. 3, s. 33-34.

BUJŇÁK, L. - BINDAS, Ľ. - MASKAĽOVÁ, I. - VAJDA, V. :The use of synthetic amino acids in fattening pigs. In Folia veterinaria. 2014,roč. 58, suppl. I, s. 36-38.

BUJŇÁK, L. - MASKAĽOVÁ, I. - VAJDA, V. : Dietetics evaluation of fermenation process in ensilaged feedstuffs. In NutriNET 2013. 1. vyd. - Nitra : Slovak Agricultural University, 2013. ISBN 978-80-552-1065-0, s. 11-14.

Hreško Šamudovská A., Demeterová M., Skalická M.: Ovplyvnenie rastu brojlerových kurčiat beta-glukánom získaného z húb. XI. Kábrtovy dietetické dny „konference s medzinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv“, Brno, 2015, , s. 213-217.

Hreško Šamudovská A., Demeterová M. The influence of selected additives on growth performance of broiler chicks. In Folia veterinaria. - 2014., roč. 58, suppl. I, s. 48-50.

Šamudovská A., Demeterová M.: The influence of growth and nutrients utitlization in broiler chicks by feed supplementation of b-glucan and oxyhumolite. NutriNET 2013, ISBN 978-80-552-1065-0, p. 155-158

Šamudovská A., Spišáková V., Demeterová M., Hreško S.: The influence of fungal ß-glucan on nonspecific immunity in broiler chicks. Acta Veterinaria Beograd 2012, 62 (5-6): 511-519

MIHOK, T. – Cukrovka (Diabetes mellitus). In Psíčkar. ISSN 1338-533X, 2015, online, roč., s.1-3. http://www.psickar.sk/najbeznejsie-ochorenia/endokrinna-sustava-psa/cukrovka-diabetes-mellitus

MIHOK, T. - Hnačka u psa. In Psíčkar. ISSN 1338-533X, 2013, online, roč., s.1-2. http://www.psickar.sk/clanok-ochorenia-psov/hnacka-u-psa

 

Ústav chovu zvierat

ZIGO, F.: Vplyv suplementácie selénu a vitamínu E na zdravotný stav mliečnej žľazy dojníc, 2015, vedecká monografia, vyd. Občianske združenie Preveda, ISBN 978-80-970712-7-1.

ZIGO, F. - VASIĽ, M. - ELEČKO, J. - FARKAŠOVÁ, Z. - CHRIPKOVA, M.: Antibiotic resistance and production of enterotoxins of Staphylococcus spp. isolated from samples of milk in dairy sheep. 2015, International Journal of Latest Research in Science and Technology, Vol.3, Iss.6, p. 99-102.

ZIGO, F. - FARKAŠOVÁ, Z. - ELEČKO, J. - LAPIN, M. - CHRIPKOVÁ, M. - CZERSKI, A.: Effect of parenteral administration of Selenium and vitamin E on health status of mammary gland and on selected antioxidant indexes in blood of dairy cows. In Polish Journal of Veterinary Sciences. ISSN 1505-1773, 2014, vol. 17, č. 2, s. 217–223.

CHRIPKOVÁ, M. - ZIGO, F. - ANTOLIKOVÁ, N.: Protinádorový potenciál bioaktívnych zložiek obsiahnutých v liste Aloe Vera. In Acta chemotherapeutica. ISSN 1335-0579, 2014, roč. 23, č. 2-3, s. 33-38.

CZERSKI, A. – VASIĽ, M. – ELEČKO, J. – FARKAŠOVÁ, Z. - ZIGO, F.  - WALSKI, T. - ZAWADZKI, W.  - GNUS, J. - JANECZEK, M. – CHROSZCZ, A.: Changes in the myoelectrical activity during electrical stimulation of healthy and mastitis-changed mammary glands in dairy cows. In Acta veterinaria Brno. 2014, vol. 83, č. 3, s. 265–271.

ZIGO, F. - VASIĽ, M. - ELEČKO, J. - FARKAŠOVÁ, Z. - LAPIN, M.:  Production of enterotoxins of Staphylococcus spp. Isolated from samples of sheep milk. In Potravinárstvo. ISSN 1337-0960, 2014, vol. 8, č. 1, online, s. 92 - 96.

ZIGO, F. - VASIĽ, M. - ELEČKO, J. - FARKAŠOVÁ, Z. - CHRIPKOVÁ, M.. Effect of parenteral and peroral application of selenium on selected antioxidant parameters in dairy cows during periipartal period. In NutriNet 2014. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-407-3.

VASIĽ, M. - ZIGO, F. - LAPIN, M. - ELEČKO, J. - FARKAŠOVÁ, Z. - ZAPLETAL, P. - SZAREK, J.: Effect of vitamin E injection on the health of the mammary glands of cows in the postpartum period. In XXII. Szkola Zimowa Hodowla i chów bydla w badaniach naukowych i w praktyce. 24 - 28.3.2014, Zakopane, 2014, ISBN 978-83-926689-0-9, p. 253-258.

CZERSKI, A.  - VASIĽ, M. - ELEČKO, J. - FARKAŠOVÁ, Z. - ZIGO, F. - ZAWADZKI, W. - DUDKO, P. - GNUS, J. - JANECZEK, M. - CHÓSZCZ, A.: The patterns of myoelectrical activity and reaction for teat stimulation recorded in highly productive dairy cows’. In Acta veterinaria Brno, 2013, vol. 82, č. 3, s. 323-329.

VASIĽ, M. - ZIGO, F. - ELEČKO, J. - FARKAŠOVÁ, Z.  - ZAPLETAL, P. - SZAREK, J.: The effect of treatment and application of antimastitis methods on occurence of mastitis in dairy cow herd. In XXII. Szkola Zimowa Hodowla i chów bydla w badaniach naukowych a w praktyce. 24 - 28.3.2014, Zakopane, 2014, ISBN 978-83-926689-0-9, p. 192-199.

VASIĽ, M. - ELEČKO,  J. - FARKAŠOVÁ, Z. - ZIGO, F.: Aetiology of environmental mastitis in sheep and the occurrence of antibiotic resistance in bacteria isolated from clinical forms. Potravinárstvo, 2013, ISSN 1337-0960, Vol. 7, Special Issue, p. 20-24.

VASIĽ, M. - ELEČKO,  J. - FARKAŠOVÁ, Z. - ZIGO, F.: Production of biofilm as important virulence factor of environmental udder pathogens in dairy cows. Potravinárstvo, 2013, Vol. 7, ISSN 1337-0960, Special Issue, p. 25 – 28.

VASIĽ, M.  - ELEČKO, J. - FARKAŠOVÁ, Z. - ZIGO, F.: Diagnostic importance of the concentration of milk amyloid A in quarter milk samples from dairy cows with mastitis. In Acta veterinaria Brno. 2012, vol. 81, č. 2, s. 133-138.

 

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

KOŠUTHOVÁ, Lenka -  ŠMIGA Ľubomír -  OROS M. -  BARČÁK D. - KOŠUTH Peter., 2015: The pathogenic Asian fish tapeworm, Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934 (Cestoda) in the Red discus (Symphysodon discus), HELMINTHOLOGIA, 52, 3: 287 – 292 

KOHÚT, J. - KOŠUTHOVÁ, Lenka - KOŠČO, Ján - ŠMIGA, Ľubomír - HAJDU, J. - KOŠUTH, Peter -  FEDORČÁK, J., 2015:  The influence of migration barriers on ichthyocenosis structure, parasitofauna and condition of fish. Folia Veterinaria. 59, 2: 69-73 

BOCKOVÁ, Eva - IGLÓDYOVÁ, Adriana – KOČIŠOVÁ, Alica. Potencial mosquito (Diptera: Culicidae) vector of Dirofilaria Repens and Dirofilaria immitis in urban areas of Eastern Slovakia. In Veterinary research. DOI 10.1007/s00436-015-4692-8.

ČURLÍK, Ján - LAZAR, Peter – IGLÓDYOVÁ, Adriana – KAROLOVÁ, Renáta. Seroprevalence of paratuberculosis agent in European Bison (Bison Bonasus).  In  IX International Symposium on wild Fauna, Book of abstracts, Košice, 15.-19 september, 2015, WAVES, ISBN 978-80-8077-471-4, p. 43 – 44.

ČURLÍK, Ján - LAZAR, Peter – IGLÓDYOVÁ, Adriana – SOROKA, Jaroslav – HROMARA, Rudolf. Warble  fly, borfly and possible correlations of selected endoparasites in cloven- hoofed game. In IX International Symposium on wild Fauna, Book of abstracts, Košice, 15.-19 september, 2015, WAVES, , p. 45 – 46.

IGLÓDYOVÁ, Adriana - LAZAR, Peter - ČURLÍK, Ján - KAROLOVÁ, Renáta – CIBEREJ, Juraj. Liver flukes in wild ruminants in specific environmental conditions of Slovakia. In IX International Symposium on wild Fauna, Book of abstracts, Košice, 15.-19 september, 2015, WAVES, , p. 83 – 84.

KAROLOVÁ, Renáta - LAZAR, Peter - IGLÓDYOVÁ, Adriana - ČURLÍK, Ján – FILIPOVSKÝ Ján. Loss of road killed cloven-hoofed game in the region Košice-okolie. In IX International Symposium on wild Fauna, Book of abstracts, Košice, 15.-19 september, 2015, WAVES, ISBN 978-80-8077-471-4, p. 85 – 86.

ČURLÍK, Ján - LAZAR, Peter - IGLÓDYOVÁ, Adriana - SOROKA, Jaroslav. Strečkovitosť a možné korelácie s vybranými endoparazitmi raticovej zveri. Hygiena alimentorum XXXVI, Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník prednášok a posterových príspevkov,  Štrbské Pleso – Vysoké Tatry,  2015, s. 181 – 182.

IGLÓDYOVÁ, Adriana - LAZAR, Peter - ČURLÍK, Ján - KAROLOVÁ, Renáta. Trichinelóza u jazvecov (Meles meles).  Hygiena alimentorum XXXVI, Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník prednášok a posterových príspevkov, 13.-15. mája 2015, Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, , s. 183 – 184.

IGLÓDYOVÁ, Adriana - LAZAR, Peter - ČURLÍK, Ján - KAROLOVÁ, Renáta – SOROKA, Jaroslav. Endoparazity vplývajúce na poživateľnosť jedlých vnútorných orgánov raticovej zveri (tzv. poľovnícke právo). Hygiena alimentorum XXXVI, Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník prednášok a posterových príspevkov, 13.-15. mája 2015, Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, s. 185 – 186.

KOŠUTHOVÁ, Lenka – ŠMIGA, Ľubomír – KOŠUTH, Peter – KOŠČO, Ján – LAZAR, Peter.  Prevalencia artropodóz u rýb určených na konzum. Hygiena alimentorum XXXVI, Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník prednášok a posterových príspevkov, Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, 2015, s. 264 – 266.

ONDREJKOVÁ, Anna - KIŠ, Ondrej. - CIBEREJ, Juraj - OBERHAUSEROVÁ, Katarína -  ONDREJKA, Róbert, SMITKA, Peter - CSANK, Tomáš.  Does the infection with endoparasites influence the effect of oral vaccination against classical swine fever in wild boar? ACTA VET. Brno 2015, 84: 225-230, doi: 10.2754/avb201584030225.

CIBEREJ, Juraj. OBHOSPODAROVANIE MALEJ ZVERI NA JUŽNOM ZEMPLÍNE. Zborník vedeckých a odborných prác z XXVIII. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „POĽOVNÍCKY MANAŽMENT A OCHRANA ZVERI 2015“, ZVOLEN, 07. 05. 2015, ISBN 978-80-228-2792-8.

Iglódyová, Adriana - Lazar, Peter - Čurlík, Ján - Karolová, Renáta. 2015. Parazitózy vybraných druhov zveri v prímestských oblastiach Košíc. In Zborník abstraktov z konferencie Parazity v mestách pod vplyvom globálnych zmien, 28.-29. Máj 2015, Košice, SR. ISBN 978-80-89707-09-6. Str. 28.

Iglódyová, Adriana - MITERPÁKOVÁ, Martina - HURNÍKOVÁ, Zuzana - Čurlík, Ján - BOCKOVÁ, Eva -  ANTOLOVÁ, Daniela - Lazar, Peter -  DUBINSKÝ, Pavol - LETKOVÁ, Valéria . 2015. Vyhodnotenie 7-ročného epizootologického prieskumu dirofilariózy u domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na Slovensku. In Zborník abstraktov z konferencie Parazity v mestách pod vplyvom globálnych zmien, 28.-29. Máj 2015, Košice, SR. ISBN 978-80-89707-09-6. s. 29.

ŠMIGA, Ľubomír - KOŠUTHOVÁ, Lenka - KOŠUTH, Peter - KOŠČO, Ján - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - LAZAR, Peter, 2014: Who kills the „oscar” ? In Book of abstracts: V4 parasitological meeting - Parasites in the heart of Europe, may 25-30, Congress Center Academia. Košic : Slovak Society for Parasitology at SAS, 2014. ISBN 978-80-968473-7-2, p. 122-123.

KOŠUTHOVÁ, Lenka - ŠMIGA, Ľubomír - KOŠČO, Ján - MANKO, Peter - KOČIŠOVÁ, Jana  - ŠEVC, Ján - FALATOVÁ, Lucia - FEDORČÁK, Jakub - HALAČKA, Karel - KOŠUTH, Peter, 2014: Allocreadium transversale (Rudolphi, 1802) (Digenea, Allocreadiidae) - najčastejší parazit pĺžov rodu Cobitis v modelových tokoch povodia Bodrogu. In Zborník príspevkov z vedeckého kongresu „Zoológia 2014“ 19. Feriancove dni . Prešov :  Prešovská univerzita v Prešove, ISBN 978-80-555-1140-5. s. 119-120.

VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - NOVÁKOVÁ, Mária - STANKO, Michal - HVIŠČOVÁ, Ivana - PANGRÁCOVÁ, Lucia - CHRUDIMSKÝ, Tomáš - ČURLÍK, Ján - PEŤKO, Branislav. Anaplasma infections in ticks and reservoir host from Slovakia. In Infection, Genetics and Evolution. ISSN 1567-1348, 2014, vol. 22, č., s. 265–272.

SMITKA, Peter -TÓTHOVÁ, Csilla - ČURLÍK, Ján - LAZAR, Peter -BÍREŠ, Jozef - POŠÍVAKOVÁ, Terézia: Serum concentration of haptoglobin in European mouflon (Ovis musimon L.) from a game reserve. ACTA VET. BRNO 2014, 83: 000–000; doi:10.2754/avb201483040000

LAZAR, Peter - ČURLÍK, Ján - LAZAR, Gabriel - SEVERIN, Krešimir - KONJEVIĆ, Dean. Fatal uterine prolapse  in a female European bison (bison bonasus L.). In Croatian and International Symposium on Agriculture. 49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture, 16th - 21nd February 2014, Dubrovnik, Croatia : Book of Abstracts. 1. vyd. - Osijek : University of Josip Juraj Strossmayer, 2014. ISBN 978-953-7871-23-9, s. 153.

VÍCHOVÁ, Bronislava - MITERPÁKOVÁ, Martina - IGLÓDYOVÁ, Adriana. 2014. Molecular detection of coinfections with Anaplasma phagocytophilum and Babesia canis canis in Dirofilaria-positive dogs from Slovakia. In Veterinary Parasitology. ISSN 0304-4017. Vol. 203, n. 1-2, pp. 167-172.

VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - NOVÁKOVÁ, Mária - STANKO, Michal - HVIŠČOVÁ, Ivana - PANGRÁCOVÁ, Lucia - CHRUDIMSKÝ, Tomáš - ČURLÍK, Ján - PEŤKO, Branislav. ANAPLASMA INFECTIONS IN TICKS AND RESERVOIR HOST FROM SLOVAKIA. Infection, genetics and Evolution. 2013.15667-1348/S

HERMANOVSKÁ, Lýdia - HURNÍKOVÁ, Zuzana - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - ČURLÍK, Ján - BRUNČÁK, Jozef - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. SARCOCYSTOSIS IN MALLARDS IN THE SLOVAK REPUBLIC. In Folia veterinaria. - 2013. ISSN 0015-5748, 2013, roč. 57, č. 1, s. 45-48.

OBERHAUSEROVÁ, Katarína - ŠMIGA, Ľubomír - ČURLÍK, Ján - LAZAR, Peter - CIBEREJ, Juraj. The efficacy comparative test of three basic coprological techniques in intravital diagnosis of Fasciolidae liver flukes in wild ruminants. In 20th Helminthological Days 2013, Štědronín u Orlíku, 13 - 17 may 2013 : Programme and Abstracts. 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2013., s. 40.

OBERHAUSEROVÁ, Katarína - LAZAR, Peter - LETKOVÁ, Valéria - ČURLÍK, Ján - CIBEREJ, Juraj. Wild ruminants as the actual hosts of liver flukes in Slovakia. In VIII. Simposium Internacional de Fauna Salvaje, 31.10. - 3.11. 2013, Leon : Book of abstracts. 1. vyd. - Zamora : WAVES, 2013, s. 135.

ČURLÍK, Ján - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - LETKOVÁ, Valéria - PILIPČINEC, Emil - LAZAR, Peter. European bison (Bison bonasus) - a potencial vector of mycobacteriosis. In VIII. Simposium Internacional de Fauna Salvaje, 31.10. - 3.11. 2013, Leon : Book of abstracts. 1. vyd. - Zamora : WAVES, 2013, s. 131.

ŠKOVRANOVÁ, Lucia - KOŠČO, Ján - KOČIŠOVÁ, Jana - ŠMIGA, Ľubomír. Ichtyofauna of Torysa River in stream profiles of planned small hydroelectric power plants. In Pisces Hungarici. HU ISSN 1789-1329, 2013, vol. 7, p. 133-138