Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

Doktorandi

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

MVDr. Petra Lacková – interná forma
Ing. Igor Sopoliga – externá forma
Ing. Marián Nagy – externá forma  

Ústav pre chov zvierat

MVDr. Martin Lapin – interná forma

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

MVDr. Ľubomír Šmiga – externá forma