Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

Študijné predmety

Predmety pre VVL:

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Krmoviny a jedovaté rastliny
Výživa a kŕmenie zvierat
Kontrola krmív a produkčné zdravie zvierat

Ústav chovu zvierat

Zootechnika a technológia chovu zvierat

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Choroby voľne žijúcich zvierat
Choroby rýb a včiel
Kynológia
Poľovníctvo
Rybárstvo

Predmety pre HP:

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Krmovinárstvo
Výživa a dietetika zvierat

Ústav chovu zvierat

Zootechnika

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Choroby voľne žijúcich zvierat
Choroby rýb a včiel
Poľovníctvo

Predmety pre Farmáciu:

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Poľovníctvo ( výberový predmet)

Predmety pre Bezpečnosť potravín a krmív:

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Pestovanie a spracovanie rastlinných komodít
Konzervovanie krmív
Technológia spracovania a bezpečnostné systémy pri výrobe krmív
Nutričné a dietetické hodnotenie krmív

Ústav chovu zvierat

Produkčná zootechnika potravinových zvierat

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Povinne voliteľné predmety:
Farmové chovy zveri

Predmety pre Kynológiu:

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Výživa a dietetika psov
Technológia prípravy priemyselných krmív a diét pre psov (voliteľný predmet)

Ústav chovu zvierat

Všeobecná zootechnika a plemena psov

Ústav pre chov a choroby zveri  a rýb

Organizácia kynológie
Posudzovanie a úprava exteriéru psov
Výkon a výcvik II. – pracovné a ostatné psy
Výkon a výcvik III. – poľovné psy
Kynologické stáže I.
Kynologické stáže II.
Kynologické stáže III.
Psie športy

Predmety pre Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Výživa

Ústav chovu zvierat

Všeobecná zootechnika a plemená psov a koní

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Asistenčné psy
Športy so zvieratami

Predmety pre Trh a kvalita potravín:

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Poľovníctvo (výberový predmet)

Predmety pre štúdium v AJ:

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

General Veterinary Medicine

Feed plant biology and toxic plants
Nutrition and Feeding of Animals
Dietetics and production health of animals

Post BSc study  General Veterinary Medicine

Nutrition and Dietetics

JSP Animal Science

Animal Nutrition

Ústav chovu zvierat/Institute of Animal Breeding

General Veterinary Medicine

Animal Husbandry and technology of animal production

JSP Animal Science

Animal Husbandry

Ústav pre chov a choroby zveri  a rýb

General Veterinary Medicine

Diseases of bees and fish
Diseases  of free living animals

Post BSc study  General Veterinary Medicine

Diseases of bees and fish
Diseases  of free living animals

JSP Animal Science

Fish breeding
Breeding of game